در حالی که از قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تابستانی در این فصل، مشخص شده بود که مارکوس آلونسو به بارسلونا می‌پیوندد و این بازیکن از چلسی جدا شده بود و انتقالش را به بارسلونا انجام داده بود، اکنون این قضیه جنبه رسمی پیدا کرده است و آلونسو به طور رسمی به بارسا پیوسته است.

به نظر می رسد که قرارداد آلونسو با بارسلونا یک ساله است و انتقال اوبامیانگ به چلسی هم بخشی از این قرارداد بوده است.