عمرانی گفت: مردم در روزهای آینده شاهد خبرهای خوبی در برخورد درخور و شایسته با افرادی كه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌ریزند خواهند بود.

معاون قضایی دادستان كل كشور در مورد برخورد با سارقان خشن و زورگیران اظهار كرد: با توجه به اینكه اخیراً شاهد صحنه‌های زورگویی و سرقت‌ها و خفت گیری‌های زیادی هستیم حسب دستور ریاست قوه قضائیه و دادستان كل، قرارگاهی در دادستانی تشكیل شده كه به این مسائل رسیدگی كند.

وی افزود: مردم در روزهای آینده شاهد خبرهای خوبی در برخورد درخور و شایسته با افرادی كه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌ریزند خواهند بود.

معاون قضایی دادستان كل كشور با بیان اینكه برخی از این سارقان فقط سرقت نمی‌كنند و بلكه با سلاح در ملأ عام حاضر می‌شوند و باعث ترس و وحشت در بین مردم می‌شوند گفت: زنجیره قوه قضائیه این موضوع را رصد می‌كند و امیدواریم كه در كوتاه ترین مدت و همان محل ارتكاب جرم به سزای اعمال خود برسند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال كه آیا در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد یا خیر بیان كرد: سرقت انواع مختلفی دارد؛ برخی سرقت‌ها موجب حد و برخی سرقت‌ها موجب تعزیر می‌شود. مثلاً در قانون آمده كه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است اما وقتی شاكی و مالباخته دارد فرقی با جرایم دیگر ندارد.

عمرانی در رادیو گفت وگو با اشاره به اینكه قوه قضائیه با همین قوانین موجود هم باید با سارقان برخورد كند گفت: عده‌ای از سارقان در روز روشن خفت گیری می‌كنند و با چاقو و سلاح‌های دیگر به مردم صدمه می‌زنند كه مجازات سنگینی دارد چون علاوه بر سرقت، محاربه را هم شامل می‌شود كه از جرایم سنگین اسلامی است و حد دارد.

معاون قضایی دادستان كل كشور عنوان كرد: دادستانی كل، عزم خود را جزم كرده كه با زنجیره قوه قضائیه این موضوع را پیگیری كند، پرونده‌ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی شوند و این افراد در همان محل ارتكاب جرم مورد مجازت قرار گیرند.

این مقام مسئول با بیان اینكه امنیت ایران در كل دنیا زبانزد است گفت: برخی سرقت‌ها تنها یك سرقت خالی نیست گاهی نمایش قدرت و زیر سوال بردن امنیت كشور و القای این موضوع به مردم نیز هست كه در برخی موارد پای نفوذی‌ها و توطئه‌هایی در كار است.

عمرانی تصریح كرد: مجازات سنگینی در انتظار این افراد است و اجازه داده نخواهد شد كه اینها مردم را نگران كنند.