علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم اعدام برای زورگیر اتوبان نیایش خبر داد.

علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص برخی پرونده‌های سارقین به عنف و متجاوزین به حقوق عمومی گفت: پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه نیایش، حکم اعدام این فرد صادر شد.

او گفت: پرونده سه نفر دیگر از سارقین به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند با عنوان اتهامی محاربه در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شده که پرونده این سارقین نیز بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.