مسائل اقتصادی تیتر یک بیشتر روزنامه‌های امروز است.

مالیات گرفتن از شاخ‌های مجازی، نقشه راه اقتصاد ایران و سیاست‌های کلی برنامه هفتم از جمله موضوعاتی هستند که عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

روزنامه شرق

وطن امروز

روزنامه کیهان

دنیای اقتصاد

روزنامه آسیا

آرمان ملی

روزنامه فرهیختگان

روزنامه اعتماد

روزنامه اطلاعات

روزنامه ایران

روزنامه جام جم

روزنامه جوان

روزنامه همشهری