رئیس مرکز سنجش پزشکی گفت: نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی ۲۳ شهریور منتشر می‌شود.

نوروز شمسی گفت: نتایج نهایی چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی چهارشنبه ۲۳ شهریور در سایت سنجش پزشکی اعلام خواهد شد.

او افزود: چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی صبح پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ۳۲ حوزه امتحانی و ۳۰ شهر کشور برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش پزشکی ادامه داد:در این دوره از آزمون ۱۲ هزار و ۷۲۵ نفر در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۴۷ نفر حائز شرایط بودند.

او گفت: از میان افراد واجد شرایط ۱۱ هزار و ۶۷ نفر کارت ورود به جلسه خود را دریافت کردند. نتایج اولیه و کارنامه داوطلبان ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.داوطلبان مجاز به انتخاب ۱۰۰ کدرشته محل بودند.