سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

اخبار حوادث

نجات به موقع یک زن از برخورد با قطار + فیلم

/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

یک زن که روی ریل راه آهن قرار داشت، قبل از رسیدن قطار نجات پیدا کرد.