سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

اسپیس ایکس

اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به مناطق دورافتاده‌ی قطب جنوب رسید

/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

طبق وعده‌ی اسپیس‌ایکس حالا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک این شرکت در قطب جنوب هم دردسترس قرار گرفته است و مراحل آزمایشی را می‌گذراند.