سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

القاعده

بهانه جدید آمریکا برای زدن زیر میز مذاکرات/ وقتی ایالات‌متحده دست به دامن تصاویر آرشیوی می‌شود

/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

در شرایطی که بیم و امیدهای نتایج مذاکرات احیای برجام هر لحظه در تغییر است، طرف آمریکایی با بهانه‌های مختلف در تلاش است در نتیجه مذاکرات تأثیر بگذارد.