سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

ایران

یونان: ایران خدمه نفتکش‌های توقیف شده را آزاد می‌کند

/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

یک شرکت تجارت دریایی یونان مدعی شد ایران خدمه دو تانکر نفتکش یونانی را آزاد خواهد کرد.


ناسا تصویری شگفت‌انگیز از ایران و سایه‌ی ماه روی زمین ثبت کرد

/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ایران در بالا و سایه‌ی ماه در پایین، دو قطب تصویر شگفت‌انگیزی هستند که ناسا از تنها خورشیدگرفتگی کامل سال ۲۰۲۱ تهیه کرد. این رویداد روی زمین فقط از قطب جنوب قابل مشاهده بود اما ماهواره‌های ناسا هم از فضا به نظاره‌ی آن نشستند و مناظری تماشایی ثبت کردند.