سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

بازی ویدیویی

چرا فیلم «آنچارتد» مستقیما از داستان بازی‌ها اقتباس نکرد؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%86%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF

فیلم «آنچارتد» به دلیل عدم وفاداری کافی به منبع اصلی مورد انتقاد قرار گرفت اما این اثر به دلایلی مشخض نمی‌توانست مستقیما داستان بازی‌های ویدیویی خود را اقتباس کند.