بانک مرکزی

جزئیات جدید وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن

/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86

ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن که از هفته گذشته آغاز شده در چه مرحله‌ای به سر می‌برد و شرایط دریافت آن چیست؟


شرط جدید برای پرداخت وام بانکی

/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی گفت: باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.