سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

برکینگ بد

گفتگو با وینس گیلیگان، خالق «برکینگ بد» و «بهتره با سال تماس بگیری»؛ به سراغ آدم‌های خوب هم خواهم رفت

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA

خلق یک جهان بی‌رحم به انسانی نجیب نیاز دارد. سخت می‌شود وینس گیلیگان پنجاه و پنج ساله با این صدای آرام و رفتاری این‌چنین باوقار و فروتن را در نیومکزیکو خشن و خاکستری تصور کرد که خودش را روی صفحه‌‌ی تلویزیون‌ها آورده است.