سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

بنای رختشویخانه

رختشوی‌خانه زنجان در آستانه نابودی

/%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C

کارشناسان متعقدند که اگر نشت آب در رختشوی‌خانه تاریخی زنجان مهار نشود، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ریزش ساختمان و از بین رفتن این اثر تاریخی زیبا خواهیم بود.