سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

بنز

همکاری مرسدس بنز و ریوین برای تولید ون های الکتریکی در اروپا قطعی شد

/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

مرسدس بنز و ریوین با امضای یادداشت تفاهمی قصد دارند در زمینه تولید خودروهای برقی با هم همکاری کنند.