سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

تامین ارز اربعین

نحوه خرید ارز اربعین/ مدارک لازم برای خرید ارز اربعین

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86

فروش ارز اربعین آغاز شد. زائران برای خرید ارز باید مدارک اعلام شده را با خود به همراه داشته باشند.