تاکسی اینترنتی

هزینه اسنپ و تپسی را آنلاین پرداخت کنیم یا نه؟

/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87

رانندگان اسنپ در برخی از مواقع، تقاضای پرداخت نقدی را از مسافر می‌کنند، اما به علت اینکه اسنپ از پرداخت نقدی پشتیبانی نمی‌کند، این مدل پرداخت هزینه، مشکلات مختلفی را برای مسافران و رانندگان ایجاد می‌کند.


تقلب رانندگان برای پاداش طرح‌ تشویقی اسنپ

/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE

در حالی که تعدادی از رانندگان اسنپ ادعا کردند که پاداش‌های طرح تشویقی اسنپ به حساب آن‌ها واریز نمی‌شود، برخی از مسافران می‌گویند رانندگان برای گرفتن پاداش تقلب می‌کنند.


افزایش مسدودسازی حساب رانندگان اسنپ

/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE

برخی از رانندگان تاکسی اینترنتی اسنپ ادعا کردند که این شرکت‌ حساب کاربری آن‌ها را بدون دلیل مسدود می‌کند و مانع ادامه فعالیت آن‌ها در اسنپ می‌شود.