تزریق دوز سوم

کدام واکسن را برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا انتخاب کنیم؟

/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

بر اساس مقاله خبری در پایگاه Nature، واکسن در مرحله اول میزان زیادی سلول‌های ایمنی تولید می‌کند و در نتیجه سطح آنتی‌بادی و مولکول‌های دیگر افزایش می‌یابد. این روند پس از مدتی نزولی شده و میزان آنتی‌بادی‌های موجود در بدن کاهش می‌یابد؛ البته بخش کمی از سلول‌های دستگاه ایمنی با نام لنفوسیت‌های «بی» و «تی» ماندگار می‌شوند که دارای نوعی حافظه طولانی‌مدت هستند تا در آینده در صورت روبرو شدن دوباره با عامل بیماری‌زا از بدن محافظت کنند.