سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران

چرا جزایر سه‌گانه تا به حال مسکونی نشده اند؟/ پاسخ ایران به ادعاهای بی اساس چگونه باشد؟

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

شورای همکاری خلیج فارس بازهم مثل گذشته و برای چندمین بار ادعای مضحک ایرانی نبودن جزایر سه گانه ایرانی را مطرح کرد.