سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

جانوران

نخستین هزارپایی که واقعا ۱۰۰۰ پا دارد کشف شد!

/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-1000-%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF

برای نخستین بار دانشمندان هزارپایی را کشف کرده‌اند که تعداد پاهای آن واقعا به ۱۰۰۰ می‌رسد! این گونه در استرالیا و در اعماق زمین کشف شده است.