سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

جیمز وب

جیمز وب موفق به ثبت نخستین تصویر خود از یک سیاره فراخورشیدی شد

/post-121%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

تلسکوپ فضایی جیمز وب اولین تصویر مستقیم خود را از یک سیاره‌ی فراخورشیدی ثبت کرد و توانایی‌اش را برای ایجاد تحول در دانش سیارات فراخورشیدی به اثبات رساند.