سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

حساب های تجاری

صاحبان حساب های شخصی نگران مالیات نباشند

/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری،شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و صاحبان حساب‌های شخصی هیچ نگرانی نداشته باشند.