حقوق بازنشستگان

واریز یارانه و حقوق از فردا/ احتمال پرداخت عیدی وجود دارد

/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

فردا یارانه نقدی بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، سازمان تامین اجتماعی نیز باید پرداخت حقوق بازنشستگان را آغاز کند. البته احتمال واریز عیدی نیز وجود دارد.