سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

حمایت های اجتماعی

کمپ ترک اعتیاد، باید به شکل هتل باشد نه یک شکنجه گاه / اکثر روش های درمانی اجباری ترک اعتیاد، فاقد اثربخشی است

/%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تحقیقات نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰درصد اثر بخشی درمان های اجباری موثر نیست و کارایی تمام روش‌های اجباری نقض شده است.