سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

روابط اجتماعی

بلوغ عاطفی چیست و چگونه پخته‌تر رفتار کنیم؟

/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

بلوغ عاطفی یا فکری شامل تمام جنبه‌های روانی، عاطفی، اجتماعی و رفتاری یک فرد می‌شود. افراد پخته و موفق که از بلوغ فکری برخوردار هستند، می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند، هنگام مواجهه با شرایط مختلف واکنش مناسب نشان دهند و در برخورد با دیگران مانند یک بزرگسال رفتار کنند.