سود بانکی

وام فوری بانک صادرات با سود ۶ درصد

/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

مشتریان بانک صادرات می‌توانند سه روزه(۷۲ ساعته) بدون ضامن وام با نرخ سود شش درصد بگیرند. متقاضیان برای گرفتن وام باید در بانک سپرده‌گذاری کنند.