سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

سیاره فراخورشیدی

امکان کشف حیات فرازمینی تا ۲۵ سال آینده وجود دارد

/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-25-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

با نگاه به توسعه‌ی ابزارهای قدرتمند برای بررسی سیارات فراخورشیدی، یک پژوهشگر معتقد است که تا ۲۵ سال آینده می‌توانیم شواهدی از حیات را فراسوی منظومه‌ی شمسی بیابیم.


جیمز وب موفق به ثبت نخستین تصویر خود از یک سیاره فراخورشیدی شد

/post-121%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

تلسکوپ فضایی جیمز وب اولین تصویر مستقیم خود را از یک سیاره‌ی فراخورشیدی ثبت کرد و توانایی‌اش را برای ایجاد تحول در دانش سیارات فراخورشیدی به اثبات رساند.