سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

شادی

۷ توصیه‌ی کاربردی برای وقتی که هیچ چیز خوشحال‌تان نمی‌کند

/7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

چرا دیگر هیچ چیز مرا خوشحال نمی‌کند؟ این سؤالی است که بسیاری از افراد از خود پرسیده و سعی می‌کنند پاسخ و راه‌ی حل مناسبی برای آن پیدا کنند. چون از انجام کارهایی که قبلاً از آن‌ها لذت می‌بردند دست کشیده‌اند، صبح‌ها نمی‌توانند از رخت‌خواب بلند شوند یا نسبت به آینده‌ی خود سردرگم و ناامید هستند.