عکس حاج قاسم

زندگی نامه سردار حاج قاسم سلیمانی + عکس، فرزندان و شهادت

/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی صبحگاه جمعه ۱۳ دی‌ ماه ۱۳۹۸ در فرودگاه بغداد توسط آمریکایی‌ها به شهادت رسید.