سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

قیمت تراکتور

توسعه کشاورزی بدون مکانیزاسیون امکان پذیر نیست/ تراکتورهای فرسوده علت اصلی هدررفت ۴۰ درصدی محصولات

/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

با وجود اهمیت توسعه مکانیزاسیون در ارتقای امنیت غذایی، اما بالا بودن قیمت ماشین‌آلات و نبود تناسب آن با درآمد کشاورزان موجب شده تا تراکتورهای فرسوده در مزارع استفاده شوند.