سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

ماهواره ظفر 2

ماهواره ظفر ۲ به زودی پرتاب می شود/ در حال تلاش برای انتقال بین المللی دانش فناوری هستیم

/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B8%D9%81%D8%B1-2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

رئیس دانشگاه علم و صنعت درباره ساخت ماهواره ظفر ۲ توضیحاتی را ارائه داد.