سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

مرخصی زایمان

چه کسانی مبلغ اولیه اجرای طرح رتبه بندی معلمان را دریافت نکرده اند؟

/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

اجرایی شدن طرح رتبه بندی معلمان از مهمترین درخواست‌های جامعه فرهنگی بود. درخواستی که چندان جدید نبود و عمری ۱۱ ساله داشت.