وام بانکی

جزئیات جدید وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن

/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86

ثبت نام وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن که از هفته گذشته آغاز شده در چه مرحله‌ای به سر می‌برد و شرایط دریافت آن چیست؟


وام فوری بانک صادرات با سود ۶ درصد

/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

مشتریان بانک صادرات می‌توانند سه روزه(۷۲ ساعته) بدون ضامن وام با نرخ سود شش درصد بگیرند. متقاضیان برای گرفتن وام باید در بانک سپرده‌گذاری کنند.