سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

پیامک

صحبت حضوری، پیامک، تماس و ایمیل؛ از هرکدام کی و کجا استفاده کنیم؟

/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی، ما امروزه انتخاب‌های زیادی برای برقراری ارتباط در محیط‌های کاری و یا شخصی داریم. ولی یک چالش در این میان وجود دارد و آن هم انتخاب درست و به‌موقع کانال‌های ارتباطی است.