سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

کاهش وزن

برای کاهش وزن چگونه باید کالری مورد نیاز بدن را حساب کنید؟

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

اگر تاکنون برای کاهش وزن تلاش کرده باشید احتمالا می‌دانید که باید کالری دریافتی از رژیم غذایی را کاهش دهید و از آن طرف میزان کالری سوزانده‌شده از طریق فعالیت بدنی را بالا ببرید.