سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

کیهان شناسی

دانمشندان منشأ یک فوران رادیویی سریع را از اعماق کیهان شناسایی کردند

/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B4%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

دانشمندان موفق شدند منشأ یک فوران رادیویی سریع را در کهکشانی مشابه راه شیری شناسایی کنند و به جزئیات بی‌نظیری درباره‌ی این رویدادهای عظیم کیهانی دست یابند.


تلسکوپ فضایی هابل رقص دو کهکشان دوردست را رصد کرد

/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

تصویر جدیدی که تلسکوپ فضایی هابل از رقص تماشایی دو کهکشان دوردست ثبت کرده است، مفهوم فاصله‌ی فضایی را در ذهن بیننده به چالش می‌کشد.