گوشی شیائومی

(تصاویر) اولین گوشی دارای اسپیکر‌هایی با پوشش مکانیکی

/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

اخیراً گزارش‌هایی به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد شیائومی بلندگوی یک گوشی پرچمدار خود را با درپوش قابل حرکت خودکار برای جابجایی بین حالت بلندگو و حالت تماس، توسعه داده است.