سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

یوتیوب

نتایج یک پژوهش: دکمه‌ی دیسلایک یوتیوب تأثیر چندانی ندارد

/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%AA-%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بر اساس تحقیقی که شرکت موزیلا انجام داده، کاربران یوتیوب حتی زمانی که عدم علاقه‌ی خود را نسبت به ویدیو‌های مشخصی اعلام می‌کنند، باز هم الگوریتم یوتیوب ویدیو‌های مشابه را به آن‌ها نشان می‌دهد. موزیلا برای این پژوهش از ۲۰ هزار کاربر یوتیوب استفاده کرده و به این نتیجه رسیده که استفاده از دکمه‌هایی مانند دیسلایک و not interested عملا تاثیر زیادی ندارند.