سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

Kingdom Come Deliverance

ادعای واقع‌گرایانه بودن Kindom Come: Deliverence چقدر درست است؟ افسانه‌بافی و واقعیت تاریخی

/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-kindom-come-deliverence-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C

هنری، شخصیتی که بازیکن در قالب آن و در کینگدام کام: دلیورنس (Kingdom Come: Deliverence) قرار می‌گیرد، طوری طراحی شده که همچون انسانی در واقعیت به نظر بیاید. اگر به‌قدر کفایت غذا نخورد گرسنه می‌شود؛ خواب‌آلود می‌شود اگر بیش از اندازه بیدار بماند؛ و دیر به دیر حمام کند مردم او را شماتت می‌کنند.