Poco F3 5G

گلکسی A72 یا Poco F3 5G؛ کدام گوشی ۱۰ میلیون تومان ارزش دارد؟

/%DA%AF%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C-a72-%DB%8C%D8%A7-poco-f3-5g-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

گلکسی A72 ساسونگ نسبت به Poco F3 5G دوربین و باتری بهتری دارد اما در بخش پردازنده رقیب چینی برنده است.