سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

اربعین

رئیس ستاد مرکزی اربعین: ۸۳۰ هزار زائر به کشور برگشتند/ زائران ایرانی به مرز چذابه بروند

/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-830-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF

مجید میراحمدی گفت: تا ساعت ۶ صبح امروز ۸۳۰ هزار زائر ایرانی به کشور برگشتند و با این روند شاهد تعادل بین ورود و خروج زائران هستیم.