سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

اینسایت

کاوشگر این‌سایت ناسا صدای برخورد شهاب‌سنگ به سطح مریخ را شنید

/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF

کاوشگر این‌سایت ناسا برای نخستین بار موفق به شنیدن صدای برخورد شهاب‌سنگ به سطح مریخ شده است.