سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

برزیل

برای هر امتیاز انرژی زیادی صرف کردیم

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85

رنان دال زاتو پس از دیدار برزیل مقابل ایران اظهار کرد: مسابقه بسیار سختی بود و برای هر امتیاز این مسابقه انرژی خیلی زیادی صرف کردیم تا توانستیم پیروز این دیدار باشیم.