بهداشت روان

تماشای‌ بی‌وقفه‌ی یک سریال با مغز شما چه می‌کند؟

/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

آیا آخر هفته برنامه دارید که تمام قسمت‌های ‌مانده از سریال «این ما هستیم» (This Is Us) را پشت سر هم تماشا کنید؟ پس بهتر است این مقاله را بخوانید.