سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

تحولات اوکراین

خاموشی آخرین راکتور در بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا

/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

رسانه‌ها اعلام کردند نیروگاه هسته‌ای زاپروژیای اوکراین آخرین راکتور خود را خاموش کرد.