سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

تمرکز

چگونه ذهن خود را از توجه به اشتباهات گذشته دور کنیم؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

نشخوار ذهنی اصطلاحی در روان‌شناسی است که به «تمرکز و توجه بیش از اندازه روی اشتباهات گذشته» گفته می‌شود. در این شرایط، در حالی که نگران اتفاقاتی هستیم که می‌تواند در آینده رخ دهد، در مورد رویدادهایی که قبلا اتفاق افتاده نیز فکر می‌کنیم.