سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

تورم

کارمندان منتظر افزایش حقوق باشند؟/ زمان افزایش حقوق کارمندان

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان گفت: حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد.