سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

جوکر

۱۰ دنباله‌ که مثل «جوکر ۲» بودجه‌ای دو برابر فیلم اصلی داشتند

/10-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%B1-2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

فیلم سینمایی «جوکر» محصول سال ۲۰۱۹ توانست به موفقیت بزرگی دست یابد. فیلم با بودجه اندکی ساخته شد و موفقیتش با شیوه تولید و محدودیت بودجه‌ش بی‌ارتباط نبود.