سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

حفاظت از محیط زیست

نگاه طنز انتقادی فوربس؛ چگونه هالیوود می‌تواند به بحران گرمایش جهانی کمک کند؟

/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF

مایکل لینچ تحلیلگر اقتصاد نفتی در مقاله‌ای از نشریه‌ی فوربس با نگاهی طناز و انتقادی به نقش هالیوود در کمک به حل بحران گرمایش جهانی می‌پردازد.