سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

حقوق

حقوق بازنشستگان از مالیات معاف است؟/ حقوق شهریور افزایشی شد

/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

بر اساس آخرین اخبار و ارزیابی‌ها، در حال حاضر فیش حقوقی شهریورماه در سایت تامین اجتماعی قابل رویت است.


کارمندان منتظر افزایش حقوق باشند؟/ زمان افزایش حقوق کارمندان

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86

دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان گفت: حقوق کارمندان و مزایای آنها بر اساس ماده ۱۲۵ این قانون و مطابق با میزان تورم باشد.