راننده اسنپ

هزینه اسنپ و تپسی را آنلاین پرداخت کنیم یا نه؟

/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE-%D9%88-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87

رانندگان اسنپ در برخی از مواقع، تقاضای پرداخت نقدی را از مسافر می‌کنند، اما به علت اینکه اسنپ از پرداخت نقدی پشتیبانی نمی‌کند، این مدل پرداخت هزینه، مشکلات مختلفی را برای مسافران و رانندگان ایجاد می‌کند.